DJELA


Komedija dell'arte (antologija), Cekade, Zagreb, 1987.

Osamnaest izazova. Francuski pjesnici 20. stoljeća (antologija), Ceres, Zagreb, 1996, 2 toma.

Francuski nadrealizam (antologija), Konzor, Zagreb, 2002, 2 toma.

Putovima i prečacima (eseji i ogledi), Matica hrvatska, Zagreb, 2005.

Drugi život (kritičke studije, eseji i članci), DHK, Zagreb, 2005.

Od kazališta do teksta i obrnuto (romanističke i hrvatske studije i ogledi), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.

Skrovite putanje (esejistička proza), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2011.

Kvartet za Nikolu Šopa, DHK, Zagreb, 2014.

Kišobran u nebu (poezija, lirska proza, eseji), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015.

Izgubljeni Koraci

Izgubljeni Koraci (eseji, DHK, Zagreb, 2018.)


Napisala je također niz enciklopedijskih i leksikografskih natuknica o francuskim i hrvatskim piscima.


PRIJEVODI U KNJIGAMA


Jean Paul Clébert, Cigani (Stvarnost, Zagreb, 1967).

Albert Camus, Pirovanje. Ljeto (Zora, Zagreb, 1971), Ljeto (Ceres, Zagreb, 2005).

Louis Ferdinand Céline, Putovanje nakraj noći (Znanje, Hit, Zagreb, 1972, 2 toma; pregled. izd., Meandar, «Vrhovi svjetske književnosti», Zagreb, 2003).

Boris Vian, Pjena dana (Nakladni zavod MH, 1977; pregled. izd., Alfa, «Vrhovi svjetske književnosti», Zagreb, 2004).

Jean-Paul Sartre, Odgoda, u Odgoda. Riječi (Liber, Zagreb, 1977).

René de Obaldia, Gospodin Klebs i Rozalie (DHKP, Zagreb, 1978).

Marcel Mariën, Likovi s krme (GZH, Zagreb, 1980; Meandar, Zagreb, 2002).

André Gide, Povodi i odjeci (Otokar Keršovani, Rijeka, 1980).

Villiers de l'Isle-Adam, Uzvanik posljednjih svečanosti (GZH / F. M. Ricci, Zagreb, 1983).

Victor Segalen, Zabranjeni ljubičasti grad (GZH, Zagreb, 1984).

Fania Fénelon, Ženski orkestar (Globus, Zagreb, 1985).

Flora Dossen, Ilirka (II. i III. dio; Znanje, Zagreb, 1988).

René de Obaldia, Koljenka (dramska biblioteka ITD-a, Zagreb, 1989).

Alain Finkielkraut, Kako se to može biti Hrvat? (dijelovi, Ceres, Zagreb, 1992).

Pascal Bruckner, Ledeni mjesec (Ceres, Zagreb, 1993; isto, 2000).

Alessandro Baricco, Novecento (Istituto italiano di Cultura – Edit, Zagreb-Rijeka, 1994; Meandar, Zagreb, 2003).

Charles Baudelaire, Moje razgolićeno srce (sadrži i odabir iz Cvjetova zla i Raketa; Durieux, Zagreb, 1995).

Charles Baudelaire, Cvjetovi zla (odabir), u Cvjetovi zla. Spleen Pariza (prir. V. M., Sysprint, Zagreb, 1996).

Molière, Škrtac (Sysprint, Zagreb, 1996).

Pascal Bruckner, Napast nedužnosti (Nakladni zavod MH, Zagreb, 1997).

Alain Finkielkraut, Zločin je biti rođen (dijelovi, Ceres, Zagreb, 1997).

Jean-Paul Sartre, Mučnina, u Jean-Paul Sartre (Školska knjiga, Nobelovci, Zagreb, 2001).

Pierre de Marivaux, Raspra (Adamić, Rijeka, 2001).

Tristan i Izolda (Béroul, Thomas i anonimni rukopis iz Oxforda, sa starofrancuskog; Mozaik, Zagreb, 2002).

André Breton, Luda ljubav (Adamić, Rijeka, 2001).

Charles Baudelaire, Rakete. Moje razgolićeno srce, u Rakete i druga posmrtna djela (Litteris, Zagreb, 2006).

Michel Deguy, Pjesme / Poèmes (plaketa, dvojezično, HDP – Hrvatski Centar P. E. N.-a, Zagreb, 2007).

Gérard de Nerval, Putovanje na Istok (odabir). Silvija. Aurelija (Alfa, «Vrhovi svjetske književnosti», Zagreb, 2007).

Victor Segalen, Stele - Slike - Ludi podvig - René Leys (izbor, pogovor, Alfa, Zagreb, 2010).

Putovanje na kraj noći

Louis-Ferdinand Céline, Putovanje na kraj noći (3. pregled. izd., Meandar, Zagreb, 2013.)

Tristan i Izolda

Tristan i Izolda (2. izd., Lektira, Kostrena, 2013.)

Madame de Sade

Yukio Mishima, Madame de Sade (predgovor i prijevod Višnja Machiedo, Ceres, Zagreb, 2018)


PRIJEVODI INTEGRALNIH DJELA U ČASOPISIMA


Blaise Cendrars, Konac svijeta (filmski scenarij, «Filmska kultura», Zagreb, br. 107/1977).

Prosper Mérimée, Kočija svetog Sakramenta («Dubrovnik», br. 4-5/ 1980).

Yukio Mishima, Madame de Sade («Delo», Beograd, br. 8, 9-10, 11-12/ 1983).


Uz ostalo, također odabrani kritički, narativni, teorijski i filozofski tekstovi sljedećih autora: R. Barthes, M. Granet, J.-M.-G. Le Clézio, P. Klossovski, C. Claude, R. Queneau, V. Larbaud, J.-M. Domenach, H. Meschonnic, Ph. Sollers, P. Zumthor, A. Arbasino, L. Pignotti, E. Lévinas, R. Girard i dr.

Stjecajem (ne-književnih!) okolnosti ostao je neobjavljen u cijelosti prijevod knjige eseja Raymonda Queneaua Rubovi.


PRIREĐENA IZDANJA (s predgovorom ili pogovorom)


Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina (preveo D. Ivanišević, Sysprint, Zagreb, 1996).

Eugène Ionesco, Ćelava pjevačica. Stolice (preveli V. Habunek i I. Kušan, Sysprint, Zagreb, 1997; pregled. i dopunjeno izd., 2000).

Anatole France (odabrana djela preveli B. i I. Hergešić; K. Jančin, Školska knjiga, Nobelovci, 1998).

Saint-John Perse, Poezija (redaktura, prevela Dunja Robić, DHK, Zagreb, 2005).

Vlado Gotovac, Ušutkajte pjesnika (sa Čedom Pricom Plitvičkim i Teom Benčić Rimay, Institut Vlado Gotovac, Zagreb, 2007).

Tradicija i individualni talent. Misao o prevođenju kroz stoljeća (prir. s Ivom Grgić i Nadom Šoljan, DHKP, Zagreb, 2007).


PRIJEVODI, RADIOADAPTACIJE I DRAMATIZACIJE

(Treći program Radio Zagreba; Umjetnički program HR-a)


Villiers de l'Isle-Adam, Pobuna

Charles Péguy, Djevica Orleanska

Oscar Wilde, Saloma

Italo Svevo, Istina

André Breton, Nadja

Paul Valéry, Moj Faust

Marguerite Yourcenar, Dijalog na močvari

Jean Cocteau, Ljudski glas

René de Obaldia, Slijepčeve suze

René de Obadia, Zabulon

René de Obaldia, Stogodišnjak

Françoise Campo Timal, Više nikad neću pohoditi mrtve

Goffredo Parise, Apsolutno prirodno (s Mladenom Machiedo)

Ruggero Jacobbi, Edip bez sfinge

Maria Luisa Spaziani, Katarina Velika

Edoardo Sanguineti, Francesca da Rimini

Renzo Rosso, Koncert

Minnie Alzona, Vijenac za bezimenu


i neki tekstovi iz već citiranih knjiga (kao npr. Komedija dell'arte, Madame de Sade, Novecento…).

Jean Cocteau, Orfej (filmski scenarij; HRT, 1989).


DJELA IZVEDENA U KAZALIŠTU


P. Mérimée, Kočija svetog sakramenta (Kazalište Marina Držića, Dubrovnik, 1977).

René de Obaldia, Gospodin Klebs i Rozalie (Dramsko kazalište Gavella, Zagreb, 1976/1977).

Jean-Claude Danaud, Ručni rad (Teatar ITD, Zagreb, 1979; 10 godina izvođenja).

Yukio Mishima, Madame de Sade (Kazalište Marina Držića, Dubrovnik, 1980; «Ljetne igre», Dubrovnik, 1981; Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, 1988).

René de Obaldia, Zabulon (HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka, 1989/1990).

René de Obaldia, Koljenka (Teatar ITD, Zagreb, 1989).

Marivaux, Raspra (HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka, 2001/2002).

Alessandro Baricco, Novecento (ZEKAEM, Zagreb, 2002).


BIOGRAFSKO SVJEDOČANSTVO


Due vite per immagini, memorijalizam, Edizione del Laboratorio, Modena, 2014